Národní gardy

0911Mezitím vypukla revoluce a nepokoje také ve Vídni. Rakouský císař se rozhodl ustoupit. Prohlásil, že už nebude vládnout sám, tedy absolutisticky. Slíbil, že svolá sněm – shromáždění zástupců všech obyvatel. Dále přislíbil vydat ústavu (konstituci) a zrušit cenzuru.

V Čechách to bylo přijato s všeobecným nadšením. Začaly se tvořit oddíly dobrovolníků – národní gardy, které měly chránit svobody občanů a jejich ochranu před případnou násilnou revolucí. Rok 1848 přinesl také svobodu tisku. Protože všichni lidé přicházejícím změnám nerozuměli, bylo třeba je srozumitelně informovat a celou situaci jim vysvětlit. Velmi obratně a neohroženě se tohoto úkolu ujal mladý novinář Karel Havlíček Borovský.

vlevovpravo