Keltské mince

Keltové dobývali a rýžovali zlato v náplavech Otavy a jejích přítoků. Jako první mohli razit mince nejen bronzové a stříbrné, ale i zlaté, mnohé z nich s nápisy. A tyto nápisy na mincích jsou prvním doloženým písmem u nás.