Denáry

Původně lidé používali výměnný obchod, v němž jako platidlo fungovaly zvláštním způsobem skládané šátečky z jemné tkaniny. Ty byly známy již z Velkomoravské říše.

Denáry se razily v přemyslovských mincovnách na Vyšehradě, na Pražském hradě, v Mělníku a později ve Vraclavi poblíž Vysokého Mýta. Skládané šátečky se používaly dál, sloužily jako drobné mince. Deset šátečků se rovnalo jednomu denáru. Kromě Boleslavových denárů se platilo i penězi dováženými ze zahraničí či penězi raženými Slavníkovci. Denáry byly zhotoveny z čistého stříbra a platilo se jimi až do roku 1300. Za jeden denár se dalo koupit deset slepic či pšenice pro jednoho člověka na celý měsíc. Ražba mincí byla pro Boleslava I. výnosná, zvyšovala jeho prestiž i suverenitu země. Navíc mu umožňovala lépe vybírat daně.