Lodní šroub Josefa Ressela

1020m

Ve městě Terst prováděl český lesmistr Josef Ressel pokusy se správnou konstrukcí lodního šroubu. Ten byl určen k pohonu parníku terstského velkoobchodníka. Ressel vypočítal a zkouškami ověřil vyhovující umístění vrtule na lodi. Dále vhodně zvolil vzájemnou polohu vrtule a kormidla. Roku 1827 obdržel na svůj vynález patent.

vlevo