Opevněné hradiště

Hradiště bylo velmi nesnadné dobýt.