Nadšená oslava Svátku práce (1. máj)

1435

V socialistickém Československu patřil 1. máj mezi nejdůležitější svátky. Organizovaly se masové prvomájové průvody, které procházely městem, často před tribunou s místními představiteli komunistické moci. Účast na oslavách prvního máje byla povinná a nadřízení a učitelé měli nařízeno kontrolovat účast svých podřízených a žáků.

vlevo