Jedna z bitev, které se Jan Lucemburský zúčastnil

Do bitev byli panovníky najímáni žoldnéři. To byli profesionální vojáci, kteří se nechávali najímat kýmkoliv, kdo jim zaplatil. Jejich příjem míval obvykle dvě složky: dohodnutý plat a k tomu to, co si během prvních tří dní v dobytém městě naloupili. Žoldnéřské armády byly doprovázeny zástupy žen, dětí či milenek vojáků, důstojnických služebníků a tažných i domácích zvířat včetně dobytka. Ženy putující se žoldnéři na sebe také braly funkci zdravotních sestřiček.