Slovanské hradiště

V době, kdy pominulo avarské nebezpečí, zaútočila proti Sámovi jeho rodná Franská říše. Pro franského krále Dagoberta byl zřejmě Sámův kmenový svaz ještě větší hrozbou než původní nájezdy Avarů. Rozhodl se nový slovanský stát zlomit a pokořit.

Rozhodující střet se odehrál roku 631 pod hradbami pohraniční slovanské pevnosti, kterou kronikář nazývá Wogastisburg. Kde tato slovanská pevnost ležela, nevíme. Nejčastěji předpokládáme, že to bylo u Domažlic nebo u Chomutova. Ohrazená sídla budovali Slované kvůli svému bezpečí. Hradiště bývala účinným obranným prvkem při napadení nepřítelem. K Sámovi se ve válce s Franskou říší přidal se svým vojskem srbský vládce Dervan, do té doby podřízený Franské říši. Bitva u Wogastisburku prý trvala tři dny a skončila naprostou porážkou Dagobertovy armády.