Stát za posledních Přemyslovců

t07

Koncem 13. století a na počátku 14. století bylo k Čechám a Moravě připojeno Slezsko (hnědé), Polsko (zelené) a Uhry (fialové). Ke skutečnému propojení ale nedošlo, státy spojovala pouze osoba panovníka.

t06z

vlevovpravo