Měděné závěsky

Měď se snadno zpracovávala. V jednom z nalezišť byly objeveny tyto závěsky.