Josef Jungmann

0929m

Zasloužil se o založení prvního českého vědeckého časopisu Krok. Díky spolupráci s Františkem Palackým, Janem Evangelistou Purkyně, Františkem Ladislavem Čelakovským se mu podařilo vydat své životní dílo, pětidílný Slovník česko-německý (120 000 hesel), který byl (po Dobrovského mluvnici české) druhým základním kamenem pro pozvolné ustanovení normy spisovné češtiny.

vlevo