Edvard Beneš

1206V roce 1935 těžce nemocný prezident Masaryk odstoupil a novým prezidentem se po ostrém volebním zápase stal Edvard Beneš, který od vzniku Československa řídil zahraniční politiku. Úřadu se však ujímal ve velmi obtížné situaci. Nad střední Evropou se stahovala mračna fašismu. Jeho hlavní snahou po celou dobu výkonu své funkce bylo posílit stát a udržet mír. I po zvolení prezidentem ČSR dbal o to, aby byla naše republika nadále svobodným a demokratickým státem.

Ukazovalo se však, že to bude stále obtížnější. Byl totiž nucen čelit stále silnějšímu tlaku sudetoněmeckého hnutí v čele s Konrádem Henleinem, jehož hlavním cílem bylo rozbití republiky a připojení Sudet k Německu.

30. září 1938 byl Edvard Beneš donucen přijmout mnichovský diktát. Vzápětí odstoupil z prezidentské funkce a odletěl do Anglie. Zde začal podobně jako v průběhu 1. světové války pracovat, organizovat a jednat. Jeho zásluhou byl mnichovský diktát prohlášen za neplatný.

vlevovpravo