Pamětní list

0938

Pamětní list Slovanského sjezdu v Praze roku 1848 připravil Josef Vojtěch Hellich.

vlevo