Keltská kultura

Keltové byli vyspělými zemědělci a chovateli dobytka. Zdokonalili hutnictví železa a dalších kovů. Dokázali vyrobit železnou kosu a železnou radlici, což urychlilo vývoj zemědělství. Ze soustavy kos vyrobili dokonce žací stroj. V keltské kovářské dílně bychom našli nástroje, jež se dodneška takřka nezměnily: kladivo, srp, sekera, kleště, pilníky, průbojník, kovadlinka, nůžky na plech. Poprvé je u nás doloženo sklářství – vyráběli korále, náramky, čiré sklo i sklo zářící barvami. Specialitou bylo ultramarinové sklo. Keltové první u nás znali hrnčířský kruh, jako první v Evropě nosili kalhoty. Látku tkali na stavu. Stavěli mosty a silnice.

Z keltské kultury se nám zachovalo uctívání keltských svátků. Církev jim později přiřadila křesťanské svátky. Dodnes se uctívá:
Samain – 1. listopadu – keltský nový rok, byl to svátek zesnulých, kteří se na ten den vraceli do svého domu, aby se ohřáli u ohně. U nás jsou to Dušičky (2. 11.).
Beltine (= oheň) – 1. května – rozpuk jara, kdy se zapalovaly ohně, končila zimní moc čarodějnic a ty byly vyháněny upalováním. U nás je to 30. dubna pálení čarodějnic.
Imbole – 1. února – naše Hromnice (2. 2.), celou noc hořely svíce a přivolávala se bohyně rostlinstva Brigita. U nás se na Hromnice světily v kostele svíce – hromničky, které se zapalovaly při bouři, aby uchránily dům před pohromou.