Císař Karel VI.

0916m

Karel IV. musel zajistit nástupnictví na trůně v ženské linii, protože neměl mužského následovníka. Vydal k tomu Pragmatickou sankci a vyvíjel obrovské úsilí, aby byla okolními panovníky uznána. Za jeho vlády vrcholila doba temna. Zbytky nekatolíků byly nelítostně pronásledovány. Přísně byli trestáni zahraniční nekatoličtí kazatelé a všichni, kdo přechovávali zakázanou literaturu. Velké zásluhy v tomto směru získal jezuita Antonín Koniáš. Ten vydal seznam zakázaných knih Klíč kacířské bludy k rozeznání otevírající. Podílel se na vyhledávání a pálení zakázaných knih. Sám jich spálil více než třicet tisíc.

vlevo