Přemysl Otakar I.

Z mládí Přemysla I. Otakara je známo jen to, že žil v letech 1173 – 1179 ve vyhnanství v Míšni, kde se také roku 1178 oženil. Poprvé si vyzkoušel panování v letech 1192 – 1193 už jako málem čtyřicetiletý. Připojil se ke koalici namířené proti císaři Jindřichu VI. Jeho strýc to na něj císaři vyzradil. Poté se Přemysl dostal na český trůn roku 1197 a hned v příštím roce se stal dědičným králem. Královskou korunu si užíval dvaatřicet let.