Velkomoravská říše

Počátkem 9. století vznikl na Moravě a na západním Slovensku první opravdový stát – Velká Morava. Původně zaujímala pouze území dnešní jižní Moravy a západního Slovenska. Slovanské obyvatelstvo se v zemi opět sjednotilo na obranu proti cizím útočníkům. Na mnohých místech byla vystavěna opevněná hradiště. V čele státu stála knížata z mocného rodu Mojmírovců. Kníže Mojmír postupně upevňoval svou moc a rozšiřoval území. Ke své říši připojil rozlehlou oblast Nitranska, když sesadil nitranského knížete Pribinu. Vytáhl proti němu s vojskem a vyhnal ho z Nitry. Velká Morava se postupně stávala jednou z nejmocnějších říší v tehdejší Evropě.

Od počátku musela Velká Morava čelit rozpínavosti Franské říše, která se snažila západní Slovany podmanit. Aby zabránil neustálým útokům Franků, odevzdával Mojmír franskému panovníkovi poplatek za mír. Daň z míru bývala tehdy zcela běžným způsobem uznání převahy jednoho vládce nad jiným a tedy formou zajištění klidu a míru.