Lví silou, vzletem sokolím

1031

Zakladatel českého tělocvičného spolku Sokol Miroslav Tyrš žil v letech 1832 až 1884.

1032

První starosta českého tělocvičného spolku Sokol Jindřich Fügner žil v letech 1822 až 1865. Zasloužil se o výstavbu první sokolovny v Žitné ulici v Praze.

1033

Prapor Sokola Pražského navrhl v roce 1862 malíř Josef Mánes.

1034

Jeden ze sokolských sletů.

vlevo