Naše jednotka v Sovětském svazu

1308Na základě úmluv československé exilové a sovětské vlády se začal od počátku roku 1942 vytvářet základ československé jednotky na sovětském území v Buzuluku. Pod vedením Ludvíka Svobody byl 9. března zahájen výcvik družstev. V březnu 1943 se českoslovenští vojáci zapojili do prvních bojů s Němci u obce Sokolovo. Na podzim 1943 naši vojáci útočili u Kyjeva, což byla nejúspěšnější operace československých jednotek na východní frontě.

Z našich vojenských jednotek za druhé světové války byla ta v Sovětském svazu početně nejsilnější. Se svým velitelem, podplukovníkem Ludvíkem Svobodou, došla po boku Rudé armády až k Dukelskému průsmyku, který byl branou na území Československa. Po velmi těžkých bojích a obrovských lidských ztrátách vstoupili naši vojáci spolu s Rudou armádou na československé území a začali osvobozovat svou vlast od východu.

vlevovpravo