Slovanské obydlí

0202Slované si stavěli ze dřeva, proutí a rákosu jednoduchá obydlí. Jejich obytný prostor byl vykopán do země, proto jim říkáme zemnice. Nad terén vystupovala pouze střecha, krytá slámou. V hřebenu byly otvory, kudy stoupal dým z ohniště či pece v rohu. Skupina zemnic uspořádaných do půlkruhu či kruhu tvořila osadu. Zemnice doplňovaly zásobní jámy na obilívenkovní pece a ohniště.

V novém domově získávali Slované obživu prací na poli a chovem domácích zvířat. Pěstovali pšenici, ječmen, oves, žito, proso a hrách. Připravovali si různé kaše a placky, pokrmy sladili medem od lesních včel. Doplňkem stravy jim byly pokrmy z mléka krav, ovcí, koz, maso vepřů, ryb a zvěře. Pole dávala v té době jen malé výnosy. Na jedno zaseté zrno připadala dvě až čtyři sklizená zrna.