Návrat k demokracii

1500Na konci 80. let dvacátého století přibývalo kritiků narůstajících problémů v Československu. Nastala krize komunistického systému. Sílily protesty občanů. Shromáždění občanů protestujících proti okupaci Československa armádami Varšavské smlouvy se v srpnu 1989 zúčastnilo 1500 lidí, říjnových demonstrací ve stejném roce se zúčastnilo již 40000 občanů. K vyvrcholení došlo v listopadu 1989. V Praze se sešli studenti vysokých škol k uctění památky Jana Opletala, zavražděného nacisty v roce 1939. Večer došlo k napadení pokojného průvodu studentů policií. Mnoho studentů bylo zraněno.

Vývoj po této události byl překvapivě rychlý. Následovaly stávky a zakládání organizací občanů s názvem Občanské fórum. Lidé stále důrazněji požadovali odstoupení komunistické vlády. Protestní akce přerostly ve státní převrat, který označujeme jako sametovou revoluci. Komunistický režim se zhroutil.

Došlo k zásadním změnám v celé společnosti. Do Československa se opět vrátila svoboda a demokracie. Mnozí lidé začali podnikat, svobodně se sdružovat do politických stran a spolků. Zemi opustila sovětská okupační vojska. Došlo k nápravě křivd způsobených předchozí komunistickou vládou.

Slovenští představitelé se rozhodli, že si vytvoří samostatný stát. Po téměř 75 letech se 1. ledna 1993 rozpadl společný stát Čechů a Slováků a vytvořily se dva samostatné státy – Česká republika a Slovenská republika.

zarovkavpravo