Upálení Mistra Jana Husa

0619Jan Hus byl upálen jako kacíř na hranici.

vlevo