Výroba sukna a plátna

0826mJednoduché stavy umožňovaly kolmo proplétat niť (útek) soustavou nití (osnova), čímž vznikla vlastní tkanina. Tkadlec nebo tkadlena dokázali zatkat asi 2 útky za minutu. Vylepšením primitivního proplétacího stavu vznikl tak zvaný prošlupový stav. Výkonnost prošlupového stavu proti proplétacímu vzrostla asi desetkrát. Podnožkový stav byl proti dřívějším typům ležatý a listy, kterými byly vedeny soustavy nití, ovládal tkadlec nohama. Tento typ stavu je v Čechách znám asi od počátku 16. století a používal se s drobnými vylepšeními až do 19. století. Usuzuje se, že na jednom stavu bylo možno denně utkat okolo dvou metrů sukna.

vlevo