Pozvánka na všesokolský slet v Praze

1058Sokolský slet byla nejvýznamnější událost v životě členů Sokola.

vlevo