Druhá republika

1211Hranice stanovené Mnichovskou dohodou nevydržely ani pět měsíců. Po přijetí mnichovského diktátu přišla naše republika o pět milionů obyvatel. Do zbytku státu proudili uprchlíci a vyhnanci pouze s nejnutnějším vybavením. Hledali přístřeší pro sebe a své rodiny. Počátkem října 1938 odstoupil prezident Edvard Beneš a odletěl do Anglie. Sněmovna zvolila novým prezidentem ČSR Emila Háchu. V těžké chvíli vycítili svou příležitost slovenští nacionalisté vedení Jozefem Tisem. Jejich cílem se stalo odtržení od Československé republiky a vyhlášení samostatného slovenského státu. 14. března 1939 byla po jednání Jozefa Tisa s Adolfem Hitlerem vyhlášena samostatná Slovenská republika. O den později, 15. března 1939, německá armáda obsadila zbytek našeho státu. Stalo se tak v průběhu dvanácti hodin. Podkarpatskou Rus a jižní oblast Slovenska obsadilo Maďarsko.

České země byly připojeny k Německu a začaly se nazývat Protektorát Čechy a Morava. Československo přestalo existovat. Představitelé Francie a Velké Británie tak znovu porušili své sliby dané Československu. Hitlerovské Německo tímto jediným odvážným úderem velmi snadno získalo ohromný komplex zbrojních podniků, výzbroj letectva a pozemního vojska i celostátní zásoby surovin.

vlevovpravo