Pohraniční stráž

1448

Pohraniční stráž měla na starost ostrahu a kontrolu státní hranice. Sledovala zejména pohyb osob okolo státní hranice. Nejostřeji svou činnost vyvíjela na úseku hranice se Západním Německem a Rakouskem, kde bylo vystavěno oplocení, železná opona. Před ní směrem do vnitrozemí se nacházelo hraniční pásmo (široké dva až dvacet kilometrů), kam byl vstup povolen pouze na zvláštní povolení.

vlevo