Výroba keramiky

Zhotovování keramiky a nálezy zbytků keramických nádob.