Velkomoravské šperky

Šperkařství dosáhlo mimořádné úrovně. Mělo svůj osobitý ráz, nezávislý na vlivech jiných států. Byly nalezeny četné zlaté, stříbrné a bronzové šperky: náušnice, gombíky, náhrdelníky, nákončí.