Ležáky na Chrudimsku

1325

Ležáky byla osada na Chrudimsku, která byla 24. června 1942, 14 dní po vyhlazení Lidic vypálena a její obyvatelé zavražděni nacisty jako odplata za to, že v ní byla ukrývána vysílačka Libuše parašutistické skupiny Silver A, která se účastnila atentátu na říšského protektora Reinharda Heydricha.
Časně odpoledne byly Ležáky obklíčeny a obyvatelé shromážděni a převezeni do Pardubic, kde bylo 33 dospělých pozdě večer zastřeleno. 11 dětí bylo odesláno do plynových komor a jen dvě dány na převýchovu do Německa, odkud se po válce vrátily. Osadu Ležáky tvořilo osm domů seskupených kolem mlýna na říčce Ležák. Po válce nebyly obnoveny, na jejich místě vznikl památník, který tvoří vyznačené půdorysy původních budov a pietní místo.

vlevo