V pravěku

0100Dlouhé období od vzniku člověka až po vznik prvních států nazýváme pravěk. Nedochovaly se nám žádné písemné památky, dozvídáme se o něm pouze na základě různých předmětů z této doby, které objevili při práci archeologové. Období pravěku dělíme podle materiálu, ze kterého si člověk zhotovoval svoje nástroje:

  • doba kamenná (starší doba kamenná a mladší doba kamenná),
  • doba bronzová,
  • doba železná.

Na počátku člověk dokázal využít přírodního prostředí k vylepšení své existence. Vyráběl si nástroje z kamene a jiných surovin, upravoval svá obydlí, využíval oheň. Postupně se stal díky vynálezu oštěpu úspěšným lovcem. Sám si stavěl jednoduchá obydlí – chaty, a tak dokázal trvale pronikat i do oblastí s velmi chladným podnebím. Docházelo také k rozvoji jeho estetického cítění a složitého duchovního života. V době bronzové se české země stávají jednou z nejvyspělejších kulturních oblastí v Evropě. Lidé zde hojně začínají budovat opevněná hradiště. Někteří obyvatelé se v nich specializují na řemeslnou výrobu.

Na konci 8. století před naším letopočtem začínají obyvatelé českých zemí hromadně vyrábět a využívat železo. Kolem roku 200 před naším letopočtem žijí na našem území Keltové, kteří tu budují rozsáhlá města (oppida) obehnaná mohutným opevněním. Na počátku prvního tisíciletí keltská civilizace zaniká a na naše území vpadají germánské kmeny. Na počátku 5. století se do střední Evropy tlačí Hunové. Jejich vpády uvedly do pohybu četné národy, takže na konci 6. století se v českých zemích setkáváme s prvními Slovany.

zarovka