Dům ve vesnici

0530Typický venkovský dům byl ze dřeva s kamennou podezdívkou. Měl jen jednu obytnou místnost a byly k němu připojeny chlévy pro dobytek. Rodina bezzemků žila obvykle v jediné místnosti společně s mláďaty domácích zvířat, která zde chovala.