Keramické nádoby

V nejstarším období dějin se na našem území střídaly různé civilizované skupiny obyvatel, pro něž byly typické určité znaky na vyráběné keramice – tvar, ucha, výlevky, zdobné motivy. Lidé si z keramiky vyráběli nejen misky a džbány, ale i koflíky, cedníky, poháry, konvice, mísy a amfory. Keramické nádoby si lidé vytvářeli, protože potřebovali uložit a uchovat potraviny.

Nádoby lidé vyráběli volně v ruce. Většinou je bohatě zdobili a malovali. Z další keramické produkce můžeme vedle tvorby figur jmenovat výrobu přeslenů či tkalcovských závaží. Tyto pomůcky sloužily ke zpracování příze ze lnu nebo ovčí vlny a tkaní látek na tkalcovském stavu.