Náboženská literatura sloužila k šíření katolické víry

0861

Poddaní s celou rodinou se museli povinně zúčastnit katolických mší minimálně 90 dní v roce. Tolik bylo stanovených svátků. Feudál kontroloval, jak je toto nařízení plněno. Navíc se konala četná procesí a poutě na honosná poutní místa, například Svatá Hora u Příbrami, Stará Boleslav, Svatý Kopeček u Olomouce. Minimálně jednou za rok musel poddaný k povinné zpovědi. Tak byl zajištěn dozor nad smýšlením obyvatel. Pokud někdo o svátcích pracoval na poli, nebo nechodil ke zpovědi, byl tvrdě trestán. Katolické církvi se těmito nařízeními dařilo v krátké době likvidovat kacířskou víru.

vlevo