Korunovace Fridricha Falckého

0852

Pro Fridricha mluvilo to, že byl člen jednoho z nejvýznamnějších rodů a vládce historicky velmi významného protestanského území. Další výhodou pro něho byla blízká vazba na anglického krále, jehož dceru měl za manželku.

vlevo