Středověká Basilej

0629V roce 1431 začal v Basileji církevní sněm. Představitelé církve nabídli husitským kacířům vyjednávání. V lednu 1433 bylo husitské poselstvo v Basileji slavnostně uvítáno. Po čtyřech měsících pokračovaly rozhovory v Praze. Po patnácti letech husitských válek zbylo v českých zemích umírněné kališnictví. Naše země byly v této době nejkřesťanštější zemí v Evropě. Husité nechtěli válku a nezačali ji, chtěli žít podle zákona božího. A chtěli o tom jednat. Dokázali se patnáct let bránit a vítězit nad křižáky z celé Evropy, protože nebyli žoldnéři, ale hájili spravedlivou věc jako boží bojovníci. V té době mnohá husitská žena znala a uměla vykládat bibli lépe než katolický kněz.

vlevo