Odsun českých obyvatel ze Sudet do vnitrozemí

1233

Vyhnány byly desetitisíce Čechů, českých a německých Židů a německých antifašistů.

vlevo