Počátky křesťanství

Mise Konstantina a Metoděje byla velmi úspěšná. Kázali totiž jazykem, kterému všichni rozuměli, a tak se křesťanství rychle šířilo. Přijetím křtu se pohané měnili v křesťany. Zároveň přijali slib, že budou dodržovat křesťanské zásady – milovat své bližní, ctít rodiče, nekrást a nezabíjet jiné lidi. Ve větších sídlech si křesťané stavěli dřevěné nebo kamenné kostely, aby v nich uctívali svého Boha a mohli se k němu obracet se svými prosbami. Do dnešních dnů se z nich zachovaly jen zbytky, které zkoumají archeologové. Kromě základů církevních staveb se z dob Velké Moravy zachovaly některé církevní předměty, například tělo z kříže.

Konstantin s Metodějem učili obyvatele Velké Moravy také číst a psát. Přispěli tak k rozvoji vzdělanosti. Značné úsilí věnovali i proměně často nevázaného života moravských Slovanů. Díky jednotnému náboženství ve státě si panovníci velmi upevnili své postavení. Oba bratři byli pro své zásluhy o šíření křesťanství prohlášeni církví za svaté. Pátý červenec byl u nás na jejich počest vyhlášen státním svátkem.