Václav Matěj Kramerius a budova České expedice

0925m0926m

Václav Matěj Kramerius byl český spisovatel, nakladatel a novinář. Pořizoval opisy starých rukopisů, pracoval se staročeskými díly. Prováděl korektury textů pro řadu českých osvícenců. Naučil se redakčním a vydavatelským pracím nutným pro vydávání knih.

vlevo