Pražské výstaviště v roce 1891

1027Místem výstaviště byla Královská obora. Dne 15. května 1891 byla výstava slavnostně zahájena za zvuků Dvořákových fanfár. Slavnostního otevření se zúčastnili ministři vídeňské vlády, poslanci zemského a říšského sněmu, představitelé české šlechty a podnikatelů. Císař František Josef I. se zahájení výstavy nezúčastnil, přijel až v průběhu výstavy.

vlevo