Zlatá bula sicilská

Slovem bula se označovala důležitá papežská či panovnická listina opatřená kovovou pečetí s vypouklým tvarem. Platnost Zlaté buly mohlo zaručit jen to, že byla dalšími císaři potvrzována. Proto bylo důležité, že její obsah změnila na zákon roku 1356 Zlatá bula Karla IV.

Zlatá bula sicilská umožnila Přemyslu I. Otakarovi uvolnit svazek své země se Svatou říší římskou a změnit ji v téměř nezávislou oblast, do jejíž správy mohli císaři zasahovat pouze formálně. Kromě dědičnosti královského titulu přiznávala českému panovníkovi titul říšského arcičíšníka a kurfiřta. Úkolem kurfiřtů bylo volit panovníka Svaté říše římské. Český král byl mezi světskými kurfiřty nejvýznamnější a jako jediný nebyl Germán. To dokazovalo, že české země měly v rámci Svaté říše římské opravdu zvláštní postavení.