Železniční vagon

1049

V roce 1852 začal František Ringhoffer vyrábět ve své kotlářské dílně na Smíchově železniční vagony. Ringhofferovy závody prosperovaly a staly se špičkovým výrobcem tohoto zboží. Dodávaly salonní vozy pro hlavy států. Vůz na fotografii byl určen pro brazilského prezidenta.

vlevo