České království

t06

Na počátku 13. století se území českého státu rozšířilo. Za panování Přemysla Otakara II. náleželo k Čechám a Moravě ještě Rakousko (zelené), Štýrsko (hnědé), Korutany (fialové) a Kraňsko (žluté). Sídelním městem byla Praha. Státním znakem se stal dvouocasý lev.

t06z

vlevovpravo