Obytná stavba

Vnitřek slovanského obydlí tvořila hlavní místnost a předsíň. V rohu hlavní místnosti stála kruhová hliněná pec. Výbava domácnosti nebyla bohatá. Vedle prosté keramiky, hrnců, misek a hrubých talířů – pekáčů to byly nástroje ze železa, kostí, parohu, přesleny na vřetánko a žernovy na mletí obilí. Slované ještě neznali hrnčířský kruh, proto keramiku zhotovovali ručně.

Obilí se uskladňovalo ve venkovních jámách hlubokých několik metrů. Nad nimi se budovaly lehké přístřešky. Nejobtížnější prací pro Slovany bylo obdělávání půdy. Při orbě používali jednoduchý hák, který táhl dobytek. Půda zůstala rozrytá, nikoliv zoraná, proto snadno zarůstala plevelem. I díky tomu rolníci sklidili jen dvakrát až třikrát více než zaseli. Slované chodili oblečeni do oděvů ze lnu a vlny. Byli zdatnými a nemilosrdnými bojovníky. V boji používali boj ze zálohy, šípy napuštěné jedem. Nepřátele děsili hlukem, kradli jim koně. Uměli plavat na zádech pod vodou a dýchat přitom pomocí dutých stébel držených v ústech. Byli i dobrými jezdci. Dokázali být také krutí – své nepřátele házeli do ohně, naráželi je na kůly a utloukali je palicemi a kyji.