Zemský sněm

0719

Na přelomu února a března 1458 jednal celé čtyři dny český zemský sněm na Staroměstské radnici. Nakonec jednomyslně zvolil českým králem Jiřího z Poděbrad.

vlevo