Zábava

1205Radost a potěšení hledali lidé v jednodušších a prostších zábavách. Velmi oblíbená byla turistika, rozšířeným se stalo cvičení v Sokole, v sokolských jednotách se také pořádaly různé zábavy a plesy, hrálo se ochotnické divadlo. Oblíbenou zábavou se stalo kino se zpočátku němým filmem, velkou popularitu si získal rozhlas, který vysílal pravidelně od roku 1923. Nejpopulárnějším filmovým a divadelním komikem byl Vlasta Burian, nejoblíbenější divadelní scénou bylo Osvobozené divadlo Jiřího Voskovce a Jana Wericha. Jejich hry plné humoru a satiry byly prokládány písněmi, které skládal Jaroslav Ježek.

V neděli celé rodiny se svačinou v batohu vyrážely do přírody. Ve výletní restauraci si lidé obvykle dali levný oběd. Dovolenou lidé trávili zpravidla u příbuzných na venkově nebo v levných penzionech. Do ciziny se jezdilo málo. Školáci s učiteli podnikali výlety do nejbližšího okolí. Lidé měli více času pro sebe i pro svou rodinu a děti. Ve vzájemných vztazích bylo více úcty, slušnosti a zdvořilosti.

Prezident T. G. Masaryk se rád obklopoval spisovateli, jichž si vážil. Mezi jeho přátele patřil například Karel Čapek, který napsal řadu divadelních her, románů, povídek a pohádek. Podobně jako prezident měl rád obyčejné, prosté lidi a odsuzoval násilí a nelidskost. Tomáš G. Masaryk ho dokonce přesvědčil, aby napsal některé divadelní hry. Jednou z nich byla slavná Bílá nemoc. Tu napsal Čapek v době, kdy se v Německu dostali k moci fašisté, aby varovala před nebezpečím rozpoutání další světové války.

vlevovpravo