Řemdih

0631Řemdih byl biják na dlouhé násadě.

vlevo