Velkomoravská říše

t03

Rozsah Velkomoravské říše na konci 9. století. Žlutě je vyznačena pravděpodobná hranice vlivu Velké Moravy. Oranžovou barvou zakreslené území ovládal Svatopluk. Červeně označen je rozsah říše za knížete Rostislava.

vlevovpravo