V keltském oppidu

Keltské oppidum na Chrudimsku je jediným doloženým keltským oppidem ve východních Čechách. Tvořilo nejspíš spojnici mezi povltavskými oppidy v jižních a středních Čechách a mezi jejich protějšky na Moravě. Nachází se nedaleko Nasavrk.

Další oppida bychom mohli v té době nalézt na kopcích – Závist u Zbraslavi, Stradonice u Berouna, Hrazany u Slap, Třísov u Českého Krumlova, Staré Hradisko u Prostějova, Hostýn u Holešova na Moravě. Tato oppida měla až 20 000 obyvatel. Soudí se, že řada Týnů, Týnců a Týnišť vyskytujících se právě v dřívějších výrazně keltských oblastech, mohla vzniknout z keltského pojmenování opevněných míst, hradišť.