Oděv

I slovanští válečníci chodili oblečeni v oděvech ze lnu a vlny.