Středověký hrad v Jindřichově Hradci

Vyšší šlechta si stavěla kamenné hrady podobné hradům královským.